Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930

Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 495

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Bij het entrepot Oldenburg, Wilhelm (I233467)
 
102 bij het Gemeentelijk Ziekenhuis Coolsingel Milort, Gerrit (I1422529)
 
103 bij het Havenbedrijf de Jonge, Johannes (I446703)
 
104 bij het Korps Marinier Kemper, Antonie (I180913)
 
105 bij het korps mariniers Voogt, Hannes Hendrik (I454929)
 
106 bij het Postkantoor van Helden, Johannes (I320502)
 
107 bij het Regiment Cavallerie te Salatiga Oxenaar, Jan Adam Wilhelmus (I949359)
 
108 bij het Regiment Grenadiers en Jagers, garnizoen 's Gravenhage Lokkerbol, Coenraad (I1138348)
 
109 bij het Stadstimmerhuis van der Does, Marinus (I897066)
 
110 bij Kantongerecht Kruijne, Bastiaan (I1097320)
 
111 Bij Koninklijk Besluit van 9 februari 1880, is Jacobus toestemming verleend om zijn achternaam te wijzigen in Cohen Tervaert. Cohen, Jacobus (I1269522)
 
112 bij Stereo van Eijk, Maaike (I97189)
 
113 Bij vonnis van 5 februari 1883 heeft Johannes Gerardus van Esch ontkend de vader te zijn. In de oorspronkelijke geboorte-akte staat hij als vader vermeld. Westphal, Anna Margaretha Jacoba (I680447)
 
114 Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 18 juli 1842 is bevolen om in de overlijdensakte "Willem" Buskens echtgenoot van Catharina Wijgant" te rectificeren in " Wilhelmus Buskens echtgenoot van Alida Maria Wijgand". Buskens, Wilhelmus (I195877)
 
115 Bij zijn huwelijk met Maria van Oosten staat vermeld dat Gerrit afkomstig was van Latbergen Uit ''t Eckelenburgsche. Vijgeboom, Gerrit (I151329)
 
116 Blijkens de huwelijksbijlagen is op 20 november 1828 "eene acte ingeschreven waaruit blijkt dat in de maand Maart 1828 is gevonden een kind van het vrouwelijk geslacht naar gissing oud twee jaren aan hetwelk den voor en toenaam Willemina Hoop is gegeven." Hoop, Willemina (I1052205)
 
117 Blijkens een akte van bekendheid is haar echtgenoot Abraham Reiss geboren in 1805 (maand en dag niet vermeld) Reiss, Abraham (I504965)
 
118 Blijkens het certificaat van de Nationale Militie van 7 november 1874 is Christiaan "uithoofde van gebrek aan maat" van de dienst vrijgesteld.

Verder bevat het certificaat de volgende aantekening: "Genoemde persoon mag niet meer tot de krijgsdienst bij de land- of zeemagt in dit Rijk worden toegelaten, (Miss. Minister van Oorlog dd 28 januarij 1870, no 7, P)" 
van Golden, Christiaan (I1140221)
 
119 Carel Andreas Jensen heette eigenlijk Carl Andreas Paulsen. Hij is geboren op het eiland Vannoya. Hij werd gezocht omdat hij gedeserteerd was van een schip. Vandaar dat hij zijn naam zo heeft gelaten. Jensen, Carl Andreas (I351036)
 
120 Carl is geboren te Gernau Heideman, Carl Gustaaf (I206609)
 
121 Carolina is op 29 mei 1874 erkend door Jan Hendrik van Munster en Anna Maria van der Meer. Gezien de jonge leeftijd van Jan Hendrik bij de geboorte is het niet aannemelijk dat hij de biologische vader is. van Munster, Carolina Elizabeth (I1291235)
 
122 Catharina is erkend bij het huwelijk van haar ouders op 31.01.1821, waarbij werd gedeclareerd dat - en mitsdien gelegitimeerd - dat zij Catharina Moll ging heten. Moll, Catharina (I11955)
 
123 Catharina is erkend door haar moeder op 31 december 1912 en door Cornelis Verkerk op 19 november 1930. Verkerk, Catharina Maria (I1305216)
 
124 Catharina is erkend door haar ouders op 2 november 1936 en is gewettigd op 16 december 1936. Booij, Catharina Elisa (I1417480)
 
125 Catharina is erkend op 26 april 1815. Schellenberg, Catharina Reeper (I969838)
 
126 Catharina is overleden in Haarlem. Dit overlijden is geregistreerd in Rotterdam. Zuger, Catharina Alijda (I233261)
 
127 Christiaan is geboren aan boord van een vaartuig liggende aan den Rijn. Rijsbaarman, Christiaan (I884970)
 
128 Christina is geboren op zee, aan boord van de SS Maas. Stark, Christina Wilhelmina (I444666)
 
129 Clara is erkend bij het huwelijk van Adam Bolleurs en Catharina Graanstra op 16 januari 1861. Bolleurs, Clara Adriana (I419819)
 
130 Clara is overleden te Boxtel Mazur, Clara (I892759)
 
131 Claus is geboren te Loh in Denemarken Klaas Koopmans, Claus (I228977)
 
132 Clemens is geboren te Eichfier in West-Pruissen. Strehlow, Clemens Johann Adolf (I1271998)
 
133 Cornelia is overleden te Oude-Tonge. Dit overlijden is aangetekend te Rotterdam. van der Jagt, Cornelia (I1339231)
 
134 Cornelis is geboren als zoon van Elizabeth Pieterson, met de volgende kanttekening in de akte: "Cornelis Pieterson erkend als zoon van Cornelis Basart en Elizabeth Hiesing (zijnde in de huwelijks acte de nodige verbetering gedaan der naam van de moeder) bij de voltrekking van der zelven huwelijk en mitsdien gewettigd blijkens acte daarvan opgemaakt den 2 Sept 1829, no. 375" Basart, Cornelis (I362704)
 
135 Cristiaan werd op 3 juli 1727 poorter van Dortrecht. Pekwijk, Christiaan (I101372)
 
136 d.d. 17.03.1893 Bij vonnis van de Rechtbank Middelburg ontzet van de rechten in art. 28 1-4 van het Wetboek van Strafrecht gedurende 5 jaren. Haag, Mozes (I37747)
 
137 Daniel is overleden aan boord van het Barkschip 'Allegonda Jacoba', zeilende op NB 70 – 041 WL 240- 171 Höhle, Daniel (I351332)
 
138 De aangifte werd gedaan door Gerrit Johannes Spin vroedmeester die verklaarde dat op de kloveniersburgwal geboren is uit Wilhelmina Heussner Eliza Johanna Hendrika. op de kantlijn staat dat Henri op 17-08-1848 haar erkend als zijn dochter en dat hij in 1880 de naam Mortjeé laat veranderen in Mortier. Henri is Joods en Wilhelmina is Luthers Mortier, Eliza Johanna Hendrika (I482840)
 
139 De achternaam van Mattheus is veranderd van Amen naar Anen op 20 oktober 1905. van Anen, Mattheus (I352149)
 
140 De doopdatum is ontleend aan de akte van bekendheid. van der Poel, Hendricus (I248091)
 
141 De geboorte van Elizabeth is niet aangegeven. In de huwelijksakte van haar huwelijk met Walterus Hendriks staat: "En is door de Bruid onder Eede verklaard dat zij niet in staat is hare geboorte akte of eene akte van bekendheid ter vervanging der zelve overteleggen." de Beer, Rosetta (I330537)
 
142 De geboortedag van Cornelis is niet vermeld. de Man, Cornelis (I1077229)
 
143 De geboortedatum is een schatting Laan, Jan (I255357)
 
144 De geboortedatum van Maria Adriana Prins is fictief. Zij is gevonden op 16 februari 1815 en was circa 14 dagen oud. Prins, Maria Adriana (I20594)
 
145 De geboortedatum van Willemina is genoemd in de akte van bekendheid; zij is pas op 9 april 1830 te Kralingen gedoopt. Reeser, Willemina (I963736)
 
146 De geboorten van Cornelia is ingeschreven als Cornelia, dochter van Sijbrand Severs en Cornelia Dieman. Als kanttekening staat vermeld: "Bij vonnis van de Arb alhier den 27 augustus 1851 … is de verandering bevolen dat wordt vermeld dat Cornelia een dochter is van Joanna Carolina Demant, zonder toevoeging van "dochter van Sijbrand Severs". Dieman, Cornelia (I239132)
 
147 De Lucretia Adelaïde, schipper Arend de Koning, is op 10 januari 1865 uit Middelharnis vertrokken en daarna enkele keren in Scheveningen geweest om vis aan land te brengen. Men neemt aan dat de sloep in de nacht van 19 op 20 februari 1865 bij zware storm is vergaan. Het roer is eind februari teruggevonden. Gerrit was aan boord van dit schip. van den Berg, Gerrit (I55315)
 
148 De minderjarige bruid is gehuwd met toestemming van Jan Bank (29 jaar) motorrijtuigbestuurder en Luitsen Soer (46 jaar) tramconducteur. Gezin F11680
 
149 De pleegouders van Anna waren bedienaar Pieter Nicolaas van 't Sant (1838-1925 Rotterdam) en Neeltje de Graaf (1839-1933 Rotterdam), nadat haar moeder vlak na haar geboorte overleed. Anna van Esser gebruikte daarom officieus ook de naam Anna van 't Sant. van Esser, Anna (I305157)
 
150 De vader van Louis was een rondreizende straatmuzikant en orgelspeler. "Op een van welke togten Louis is geboren, zonder bekend te zijn met de plaats of de dag waarop dat is voorgevallen". Bij het overlijden van zijn vader in 1850 werd Louis verteld dat hij "ruim 25 jaar" was. Mark, Louis (I392740)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»