Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930

Aantekeningen


Treffers 201 t/m 250 van 495

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 Godfried is overleden aan de tering Wilde, Godfried (I946819)
 
202 Govert was kolonist op de kolonie Ommerschans Sondervan, Govert (I215781)
 
203 Gustaf is geboren te Werwiek/Werwick in Zweden Mörling, Gustaf Adolph (I901054)
 
204 Gustav is geboren te Eurenfeld in Pruisen Falk, Gustav (I1235055)
 
205 Halver is geboren te Osterisser in Noorwegen Tomson, Halver (I114803)
 
206 Hans is geboren te Bijnum in Denemarken Jensen, Hans Christian (I1167032)
 
207 Hans is geboren te Sockendahl in Noorwegen Blom, Hans Wilhelm (I195672)
 
208 Harmen is geboren te Oppenrade boven Bremen van de Bark, Harmen (I867079)
 
209 Hartog is overleden in Polen. van Rhijn, Hartog (I1400615)
 
210 Heinrich is geboren te Coburg in Duitsland Schulz, Heinrich (I269884)
 
211 Heinrich is geboren te Eltzemuller Biester, Heinrich (I335928)
 
212 Heinrich is geboren te Tidebergen bij Wiesbaden. Schmidt, Heinrich (I1048493)
 
213 Hendrik is geboren te Rhoden Smit, Hendrik Hermanus (I393711)
 
214 Hendrik is geboren te Stad Halle in Noorwegen Olsen, Hendrik (I97383)
 
215 Hendrik is omgekomen in de Slag op de JavaZee Erkelens, Hendrik Antoine (I136925)
 
216 Hendrik is overleden aan boord van een schip Gosau, Hinrich (I268435)
 
217 Hendrika is geboren als Hendrika het Hooft. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank van Rotterdam van 02 maart 1840 is bevolen om de geslachtnaam van moeder en kind te veranderen in die van "Van Bommel". van Bommel, Hendrika (I931823)
 
218 Hendrikus is erkend door Adrianus en Maria Hendrika op 27 november 1866. Gezien de jonge leeftijd van Adrianus bij de geboorte is het niet aannemelijk dat hij de biologische vader is. van Cappelen, Hendrikus Wilhelmus (I384549)
 
219 Henriette is overleden te Amsterdam. Rueb, Henriette Josephine (I301446)
 
220 Henry is geboren te "Roode Eiland behoorende onder Zuid Amerika" Allner, Henry (I211086)
 
221 Hermannus is geboren in de omtrek van Liban Wirschell, Hermannus (I231702)
 
222 Het gezin is op 31 juli 1919 vertrokken naar Nederlands Oost-Indie. Johannes was Onder-Officier bij het Nederlandse leger. Gezin F412197
 
223 Het huwelijk is voltrokken te Frankfurt am Main. Gezin F440381
 
224 Hinrich is geboren te Degelink Gosau, Hinrich (I268435)
 
225 Hubert is geboren onder Brezan (in Bohemen) Kubin, Hubert Josef (I1183323)
 
226 Huwelijk met de handschoen Gezin F16786
 
227 Ida is geboren te Rothbrünnig in Pruisen Weiss, Ida Bertha Martha (I1302345)
 
228 Ignatius is geboren te Geertz in Oostenrijk Orisius, Ignatius (I1012912)
 
229 Impost 3 gulden Gezin F205178
 
230 Impost pro deo Gezin F1155
 
231 in "De Drie Aken" van Wingerde, Pieter (I73779)
 
232 in aardappelen Bertram, Dirk (I424586)
 
233 In akte van bekendheid van Louis staat onder meer: "…Dat zij den Rekwirant sedert vele jaren kennen onder de naam van Louis Lasser en weten dat hij is van Italië geboortig, alwaar hij als vondeling is opgenomen en vervolgens verpleegd door zekeren Lasser in den Omtrek van de Stad Lukarno in Italië gewoond hebbende." en "...en hij naar gissing nu omtrent dertig Jaren zal hebben bereikt." en "Dat hij met zijn Vijftienden jaar met zekerer Tenenti, meester schoorsteenveger, Italië heeft verlaten en naar Holland is gekomen ..." Lasser, Louis (I902907)
 
234 in Amsterdam bij Gebroeders Goedkoop Mul, Adrianus Hermanus (I64009)
 
235 in automobielen Valk, Wilhelmus Pieter (I1292524)
 
236 in borstelwerk Coppens, Pieter Johannes (I1098679)
 
237 in boter Menten, Jan Hubert (I1241992)
 
238 in boter en kaas de Graaff, Johanna Anna (I559260)
 
239 in bouwmaterialen Pelt, Johannes Jacobus (I270049)
 
240 in dames modes Lewin, Gustav (I689041)
 
241 In de akte van bekendheid kan de geboorte van Cornelia niet beter gespecificeerd worden dan "januari 1825". Schoonhoven, Catharina (I325911)
 
242 In de akte van bekendheid van Daniel Broberg staat onder meer het volgende: "Dat rekwirant is geboren uit Lorenz Broberg, die als Matroos op Noordsche Houtschepen heeft gevaren, en die op eene zijner zeetochten nu vele jaren geleden, in de kindsheid van den rekwirant, door het vergaan van het schip in volle zee is omgekomen, alsmede dat zijne Moeder die den voornaam Juliana heeft gedragen, doch welkers geslachtsnaam en den rekwirant en hem Deposanten is onbekend, in de eerste kindsheid des Rekwirants mede is overleden. Dat de rekwirant is geboren in de Stad Stockholm in Zweeden, in of omtrent den Jare zeventien honderd drie en negentig." Broberg, Daniel (I183118)
 
243 In de familie bestaat het vermoeden dat Stephanus Jacobus Franciscus niet de biologische vader is van Frederich Wilhelm. Ook op de gezinskaart van Stephanus Jacobus Franciscus Stechweij en Henderica Margrieta Jantina Soer staat vermeld dat er geen gegevens over het - voor het huwelijk - geboren kind, verstrekt mogen worden. Verder staat op deze gezinskaart dat de geboorte-akte van Frederich Wilhelm verloren is gegaan. Stechweij, Fredrich Wilhelm (I108643)
 
244 In de geboorte-akte staat aangetekend: "Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 21 Junij 1848 is bevolen de geslachtsnaam van de moeder voortaan te schrijven als Kool in plaats van Van der Wal". Kool, Dirkje (I283981)
 
245 In de geboorte-akte staat als familienaam Wiekers, met de aantekening dat bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank van Rotterdam van 16 februari 1848 bevolen is om de vaderlijke geslachtsnaam voortaan te schrijven als Wikaart in plaats van Wiekers. Wikaart, Wilhelmus (I278642)
 
246 In de geboorte-akte staat vermeld dat "Aalbers" als toenaam is gegeven. de Groot, Arie Aalbers (I154619)
 
247 In de geboorte-akte van Arie Johannes staat zijn moeder vermeld als Ariaantje Gagesteijn. Aangetekend is dat bij vonnis vabn de Arrondissementsrechtbank Rotterdam van 24 april 1854 is bevolen de moederlijke naam te schrijven als Ariaantje van der Sloot. Teeler, Arie Johannes (I393941)
 
248 In de huw-bijlagen van zoon Maarten bevindt zich zich een akte van bekendheid van 13 april 1815, waarin door de getuigen het volgende is verklaard: "…dat Sijbrand Maarten Krabbé ongeveer 35 jaar geleden als bootsman naar Batavia is vertrokken en zedert dien tijd in het vaderland niet is teruggekeerd noch eenig taal of teken van zich heft doen horen…"
 
Krabbé, Sijbrant Maartense (I875126)
 
249 In de huwelijksakte staat dat Joanna Maria is geboren "tijdens een scheepstocht van buitenlands naar dit Rijk, zonder dat haar moeder kennis heeft der streek of oord alwaar zulks heeft plaats gehad". Heeze, Joanna Maria (I243028)
 
250 In de huwelijksakte van Johannes Josephus en Agnes is aangetekend dat in het Rotterdamse overlijdensregister de naam van de vader van de bruidegom foutief geschreven is als Martelaar Mathlener, Johannes Josephus (I55863)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»