Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930

Aantekeningen


Treffers 451 t/m 495 van 495

      «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
451 Trijntje is overleden aan de Spaanse Griep Evenwel, Trijntje (I494601)
 
452 Trojano is geboren te Valdinare (Oostenrijk) Zlosilo, Trojano (I1228107)
 
453 Uit de akte van bekendheid blijkt dat Vrouwtje Aron in 1810 (geen maand en dag bekend) is geboren te Amsterdam. Meliffene, Vrouwtje Aron (I512839)
 
454 Uit de huwelijksakte en de daaraan voorafgaande akte van bekendheid, afgegeven door de Vrederegter (Dammes Ledeboer) van het kanton Rotterdam, d.d. 13 februari 1824 kan het volgende afgeleid worden.

De man, in de huwelijksakte vermeld als Johan Charl, is omstreeks 1797 geboren in Afrika, naar eigen zeggen in Delmina. Omstreeks 1804, hij was toen ongeveer 7 jr, is hij als slaaf weggevoerd naar Suriname, alwaar hij onder de naam Charl het eigendom is geworden van de heer Buschman te Paramaribo. Deze gegevens in hun onderlinge verband bezien, maakt het aannemelijk dat Johan Charl is geboren in Fort Sint George (ook wel genaamd Fort (d')Elmina) te Ghana.

Als beloning voor zijn bewezen diensten verkreeg Johan Charl nog voor zijn doop in 1812 zijn vrijheid. Dit was kort voordat Nederland de handel in slaven afschafte (1814) en ruim voordat Nederland de slavernij op zich afschafte (1863). Op 19 juli 1812, op ongeveer 15 jarige leeftijd, werd Johan Charl christelijk gedoopt in de Missiekerk van de Evangelische vereenigde Broederen in Paramaribo, waarbij hij de voornaam Johan kreeg. In het later afgegeven doopbewijs is Johan Charl omschreven als een "Vrije Neger". Toen de familie Buschman naar Nederland terugkeerde, ging Johan Charl met hen mee en bleef hij als huisknegt voor hen werken, eerst in Amsterdam en later in Rotterdam. Toen hij de akte van bekendheid liet opmaken, d.d. 13 februari 1824, werkte Johan Charl als huisknegt voor de heer Theodorus Johannes Buschman, aan de Leuvehaven 197. In de akte van bekendheid trad deze Theodorus Johannes Buschman niet alleen op als getuige, maar ook als griffier van de vrederegter.

De akte van bekendheid had Johan Charl nodig voor het huwelijk met Elisabeth van Eijbergen, geboren in Rotterdam op 27 januari 1800, dochter van een kantoorbediende. Vermoedelijk betrof het een gemengd huwelijk en in ieder geval een "moetje". Nadat het huwelijk op 31 maart 1824 was voltrokken, werd op 26 april 1824 zoon Johannes geboren. Hoewel de ouders van de bruid in de Hoogstraat te Rotterdam woonden, waren zij niet bij het huwelijk aanwezig en gaven zij "hun volkomen toestemming" bij notariële akte van 18 maart 1824. Het feit dat deze akte niet door de vader kon worden ondertekend "vanwege ziekte en zwakheid" kan een verklaring zijn voor de afwezigheid. De vader overleed korte tijd later, op 1 juni 1824.

Onderzoek: Ron Schuurmans 
Charles, Johannes (I76413)
 
455 Uit de huwelijksakte van dochter Maria Cornelia (d.d. 1830) blijkt dat die met "Solemnelen Eede heeft verklaard dat haar vader sedert een geruime tijd afwezend was en onbewust te zijn van deszelfs tegenwoordig verblijf". Willemse, Joannes (I167783)
 
456 Uit de huwelijksakte van zoon Mattheus (d.d. 1830) blijkt dat die met "Solemnelen Eede heeft verklaard dat zijn vader sedert een geruime tijd afwezend was en onbewust te zijn van deszelfs tegenwoordig verblijf".
 
Drieskens, Johannes (I167755)
 
457 van de Belastingen Hendriksz, Daniel (I154302)
 
458 Van de geboorte van Dorothea is geen aangifte gedaan. De geboorte is ontleend aan de akte van bekendheid. Waarschijnlijk is deze datum onjuist daar de geboorte van zus Magdalena 10 dagen later plaatsvindt. de Bije, Dorothea Margaretha (I187605)
 
459 van de Naamloze Vennootschap "Henkes" Distilleerderij van Walree, Henri Nicolaas (I632191)
 
460 van de Polder het Oudeland van Driel, Gerardus Adrianus (I1076482)
 
461 van de Polder het Oudeland van Driel, Gerardus Adrianus (I1076482)
 
462 van de Stedelijke Belastingen Erkelens Cooke, Willem (I214024)
 
463 van den Schutterskrijgsraad Koninghs, Jacobus (I542)
 
464 van Economische Zaken Andriessen, Jacobus Eije (I46401)
 
465 van een "Waschbadenzweminrigting" Bolleurs, Adam (I1006125)
 
466 van een Handelsmij Oxenaar, Herman Filip Deodaat (I153946)
 
467 van een schoolbioscoop van der Wel, Abraham Melis (I772840)
 
468 van financién van Aalten, Simon Jakob Levie (I349401)
 
469 van goederen Schuddebeurs, Pieter (I1163951)
 
470 van het 11e Bataillon Infanterie van de Nationale Militie Seppel, Johann (I865908)
 
471 van het Rijksarchief Utrecht van Buijtenen, Maria Petrus (I1141163)
 
472 van het schip Aurora Nanning, Hendrik Gerhard (I19047)
 
473 van het schip Johanna Cornelia de Ridder, Thomas Martinus (I13580)
 
474 van het weekblad Panorama Drieskens, Johannes Josephus Bartholomeus (I39392)
 
475 van Mexico Alcaraz Tornel, José Juan Manuel (I1350614)
 
476 van oud roest Bobbe, Eliazar (I83006)
 
477 van Politie Prins, Jan (I1307275)
 
478 van smeedwerk Gispen, Willem Hendrik (I1454805)
 
479 van Verkeer en Waterstaat Andriessen, Jacobus Eije (I46401)
 
480 van werken Rutgers, Marinus (I1106570)
 
481 Vermeld staat dat Geertruida geboren is op "lants schip op de Chinese See" Walter, Geertruida (I353362)
 
482 Vermeld staat dat Jacob gedoopt is in Thjöling, Pastorij van Laurvig, Stift Christiania. Svenson, Jacob (I361880)
 
483 Volgens de overlijdensakte is Johannes geboren te Mongshof. Lupgens, Johannes (I1185104)
 
484 Voor het huwelijk met Petronelle van der Zee, de zuster van Helena van der Zee, is dispensatie verleend bij Koninklijk Besluit van 10 juni 1860 (aktenummer: 52). Gezin F57048
 
485 Voorafgaand aan hun huwelijk woonde Cornelis in de Breedstraat en Elizabeth in de Lamsteeg te Rotterdam. Gezin F241794
 
486 Wilhelmus is geboren aan boord van Zijner Majesteits Fregat van Oorlog "De Koninklijke Hollander", " toen ter reede van Vlissingen liggende"; de dag van de geboorte is niet bekend. Bletterwijk, Wilhelmus (I323109)
 
487 Willem is erkend door Henricus en Maria op 27 april 1864. Gezien de jonge leeftijd van Henricus bij de geboorte is niet aannemelijk dat hij de biologische vader is. Willemsen, Willem (I403431)
 
488 Willem is overleden aan boord van het Nederlandsch Barkschip Otto Jager, Willem (I900628)
 
489 Willem is overleden op een schip. Bijlhout, Willem (I15136)
 
490 Willem is overleden te Bergen op Zoom. Dit overlijden is aangetekend te Rotterdam. Beije, Willem (I411278)
 
491 Willem is overleden te Hoorn achter den Bosch, Willem Fredrik (I151587)
 
492 Willem is overleden te Loosduinen Jelier, Willem Pieter (I270932)
 
493 William is geboren te Coland in Engeland. Miller, William (I1047359)
 
494 Wouter is overleden te Geldermalsen. Dit overlijden is aangetekend te Rotterdam van Alewijn, Wouter (I1129283)
 
495 Zowel in het geboorte-extract van zijn zoon als in het overlijdensextract van zijn echtgenote, is achter de naam Johann Henrich Dekeling toegevoegd: "genannt Hoeks". Dekeling, Johann Henrich (I168598)
 

      «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10